خشک کردن محصولات سبزی

توجه داشته باشید که به هیچ وجه نمی تواند از این دما تجاوز کند. این توضیح می دهد که چرا خشک کردن محصولات حساس به حرارت در دمای پایین هوا برای جلوگیری از تغییر آنها کافی است.

در مورد خشک کردن سبزیجات خشک شده مگاوات، هیچ محدودیت واقعی برای افزایش دمای محصول وجود ندارد، مگر دماهایی که منجر به کربن شدن و تخریب آن می شود.

(2) با توجه به اینکه خشک کردن شامل حذف آب از یک محصول است، این عمل تأثیر تعیین کننده ای بر نحوه رفتار محصول در برابر موج EM در طول خشک شدن خواهد داشت.

از آنجایی که آب مولکول اصلی محصول مربوط به جذب انرژی EM است، خواص دی الکتریک (ε’ و ε″) محصول در طول خشک شدن متمایل به تکامل می شود.

برای اکثر محصولات، مقادیر این خواص در طول دو مرحله فرآیند خشک کردن سبزی خشک خانگی  کاهش می یابد [84]. ε″ در طول خشک شدن آب آزاد (فاز اول) خیلی سریع سقوط می کند، و سپس، ε″ با شیب کمتری پس از رطوبت بحرانی، که مربوط به شروع خشک شدن آب محدود می شود، کاهش می یابد.

رطوبت بحرانی بین 10 تا 40 درصد (بر اساس خشک) برای محصولات با رطوبت بالا و حدود 1 درصد برای محصولات غیر رطوبت سنجی است [84].

از آنچه گفته شد و از نقطه (1) می توان نتیجه گرفت که این امر برای کنترل دمای محصول و در نتیجه کیفیت آن در پایان خشک شدن سبزی خشک شده معطر نسبتاً مثبت است.

با اعمال چنین استراتژی، کونه و همکاران. [85] موفق به خشک کردن گوجه فرنگی توسط مایکروویو/هوای گرم با بهبود رنگ محصول خشک شده و محتوای باقیمانده لیکوپن شد.

ممکن است با گفتن اینکه مدیریت انرژی عرضه شده به محصول در طول سبزی خشک ریحان خشک کردن و تکنیک های بهینه سازی ممکن است برای کنترل خشک کردن مایکروویو از نظر کیفیت ارگانولپتیک و تغذیه و مصرف انرژی مفید باشد.

 • منابع:
  • تبلیغات: 
  1. ۲۳ پیشنهاد افراد ثروتمند جهان برای پولدار شدن
  2. استفاده از محافظ چشم در هنگام استفاده از پمپ هواکش
  3. با این کالاها از هر انگشتتان پول می ریزد!
  4. کمپوت آلبالو پیوندی گیلاسی صنعتی